Att köpa fastighet i Spanien

Det kan dyka upp många frågor kring köpprocessen vid fastighetsköp i Spanien. Vad är det vi vill ha? I vilket område kommer jag att trivas bäst? Hur går ett köp till? Vad kommer det att kosta?

En del av våra kunder har varit i Spanien tidigare, sett sig omkring och har en bestämd uppfattning om var och hur man vill bo. För andra är det helt nytt. Oavsett hur väl man känner till Spanien så är frågorna ofta många och olika ”myter” cirkulerar angående hur det fungerar.

Vi guidar våra kunder fram till det område, läge och bostad som önskas. Casas and Castles finns på plats för att besvara era frågor och hjälpa er genom hela köpprocessen. Behöver ni hjälp efter så finns vi här för er.

Vi råder alltid våra kunder, såväl säljare som köpare, att alltid anlita ett juridiskt ombud som fungerar som rådgivare och bevakar era intressen. Detta för att inga överraskningar ska uppstå vid köptillfället eller efteråt. Din representant kan svara på såväl lagliga som skattemässiga frågor. Vi samarbetar med en oberoende juridisk byrå i Torrevieja som tidigare framgångsrikt hjälpt våra kunder. Språket är inget hinder då det går bra med såväl Spanska, Svenska, Norska, Finska och Engelska.

Vad händer vid ett köp?

  1. När man bestämt sig för en fastighet och kommit överens om ett pris betalas en reservationsavgift för att ”låsa” den aktuella fastigheten och ta bort den från marknaden. Den är på minimum 3000 €, detta enligt Spansk lagstiftning och reservationsavgiften dras av från köpeskillingen. Detta betalas in till den oberoende juristens konto och överförs därefter till säljaren. Skulle säljaren dra sig ur köpet efter detta måste denne då betala tillbaka dessa 3000 € till köparen plus ytterligare 3000 €, enligt Spansk lag.
  2. Juristen upprättar därefter ett köpekontrakt, (reservationskontrakt), som undertecknas av köpare och säljare. Där anges datum för inbetalningen av de resterande 10 % av handpenningen, minus de 3000 som betalats i reservationsavgift. Här skrivs även in ett senaste datum för tillträde av fastigheten, normalt inom 6 – 8 veckor.
    Kontroller görs på fastigheten så att säljaren verkligen är ägare av fastigheten, att den inte har några skulder, ex på el/vattenavgifter samt avgifter till urbanisationen.
  3. Resterande del av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen och kan då bestå dels av en egen kontantinsats och ev. banklån. Detta sker hos Notarius Publicus och lagfarten undertecknas av båda parterna. Om du inte har möjlighet att närvara själv kan din jurist via fullmakt underteckna lagfarten. Din jurist ombesörjer, å dina vägnar, att alla skatter relaterade till köpet betalas och tar hand om alla formaliteter angående registreringen av lagfarten. Den slutgiltiga registreringen av lagfarten tar mellan en till tre månader.


Vad måste ni ha?

  1. Upprätta ett konto i spansk bank. Har ni inte det så hjälper vi er med detta . Abonnemang för el, vatten, sophämtning, ändras så att vid dagen för övertagande blir ni som köpare betalare. Detta liksom hemförsäkring ordnas av juristen och ingår i dennes kostnader.
  2. För att köpa en fastighet måste ni ha ett NIE-nummer, (Numero de Identification de Extranjeros), ett spanskt skatteidentitetsnummer för utländska medborgare. Detta ombesörjer juristen och det ingår i dennes kostnader.


Ni behöver inte vara närvarande vi köp och tillträde. Allt går att ordna på distans, det som behövs för det är en fullmakt. Men det måste vara en notarial fullmakt, men det hjälper vi och er jurist till med att ordna.

Om man inte fullföljer köpet återbetalas inte handpenningen. Om köpet inte fullföljs av annan anledning är det också viktigt att ha juridisk hjälp från start för att försäkra sig om att få igen handpenningen.

Kostnaderna vid köp av fastighet beräknas till cirka 13-14 procent av den totala köpeskillingen. (IVA d v s moms, notarie, registrering samt övriga lagstadgade kostnader.) Kostnader för tillståndsavgifter för till exempel el, vatten kan tillkomma. Vi kan inte ansvara för att förändringar sker när det gäller skatter, avgifter och andra faktorer. 

Finansiering

Har du behov av finansiering och vill ha hjälp? Vi samarbetar med spanska och nordiska banker.